STUDIO


OVERLANT is een collectief creatieve landschapsontwerpers, met de geest vrij, blik op oneindig, en tegelijk met de voeten op de grond. We denken vanuit een breed kader, binnen een groots verhaal, maar tegelijk rationeel, gericht op haalbaarheid en realisatie.


Onze studio begeleidt bij het plannen, ontwikkelen en inrichten van landschappen, publieke ruimte, natuur, parken en het integreren van infrastructuur, architectuur of bijzondere objecten.


We zijn op ons best in ons vakgebied, landschap pur sang. Voor multi-disciplinaire opdrachten werken we samen met vertrouwde partners.OVERLANT is gevestigd in Diest

Valleilaan 87

3270 Diest
België

+32 477 95 71 34

info[at]overlant.be
DUURZAAM VERWONDEREND MOOI

Duurzame landschappen maken die tegelijk verwonderend mooi zijn. Dat is onze missie! “mooi” en “duurzaam”, afzonderlijk misschien twee vergruisde woorden, maar samen de essentie van ons werk! Land geschikt maken om te laten floreren en tegelijk de culturele ambities van de mens te verwezenlijken. Streven naar alomvattende landschappen die voor iedereen een betere leefomgeving scheppen!


Het vraagt een houding van ecologisch denken en een cultureel-artistieke verbeelding.

Elk landschap, hoe klein ook, kan de plaatselijke vraagstukken van antwoord dienen, maar tegelijk meewerken aan het ontrafelenen van de grote hedendaagse vraagstukken als die van ruimteschaarste, klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, vervuiling, versnippering, sociale discohesie enz. Het voorbereidende denkproces en de actieve transformatie van het landschap zelf doen we liefst samen, zodat het landschappen worden die we graag de “onze” noemen!

CHALLENGES

Een omwentelingsfase

Een overkoepelend en integraal verhaal voor de aanpassing van onze leefomgeving, ons landschap, is nodig. Een verhaal dat breed kijkt en hoog genoeg, als vanuit een “helikopter”. Een landschapsnarratief. Enkel vanaf zulk meta-niveau zijn we in staat te kijken naar de hedendaagse ruimte-, biodiversiteits- en klimaatuidagingen! Out of the box werken denken en samen aan een integraal verhaal schrijven. Een levend verhaal gericht op actie op korte termijn, maar met doelen die een veel langere termijn overspannen. Acties die niet alleen duurzaam maar daarenboven ook zorgen voor een aantrekkelijke en belevingsvol landschap!Een breed verhaal

Het verhaal is nog niet uitgeschreven, maar de aanzet is de laatste jaren duidelijk geveven, het verhaal is ontkiemt! Evenmin pretenderen we dat met landschapsherontwikkeling alle grote uitdagingen aangepakt en alle grote vraagstukken beantwoord kunnen worden.

Integraal

Ons medium “landschap” is veelomvattend, altijd plekgericht, integraal en wijd geconnecteerd. Het is een goed vertrekpunt om een aantal grotere vraagstukken aan te pakken. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het vergroten van de biodiversiteit, het reduceren van CO2 en aanpassen aan de klimaatverandering door het herreguleren van de waterhuishouding en het reduceren van van bijvoorbeeld hittestress , mensen samenbrengen, te laten delen, samenwerken en verbinden aan de plek, verbeteren van de kwaliteit lucht, water en bodem, beschermen van de cultuurhistorie, versterken van de natuurlijke systemen...

Actiegericht

Ons werk vertrekt vanuit concrete projecten en is gericht op effectieve interventie op het terrein. Projecten richten zich logischerwijze op een lokaal vraagstuk. Landschap staat nooit op zich, het staat in connectie met haar directe tot globale omgeving.


Realisaties moeten het locale programma beantwoorden: zoals een verkeersveiligere omgeving, een aangenamere verblijfsruimte creëre, wateroverlast reduceren, beter toegankelijke plekken maken, een plek voor buitensporten voorzien of...

Tegelijk worden we met ons allen bewust dat er grote veranderingen nodig zijn om de problematieken van klimaatsverandering, verlies aan biodiversiteit, uitputting van grondstoffen, vervuiling, verlies aan ruimte voor natuur, water en landbouw, verlies aan eigenheid en sociale cohesie enz. aan te pakken.

Aantrekkelijk

Een verhaal dat duurzaam denken centraal stelt, maar tegelijk zorgt voor sterke architectonische verbeelding.
OVERLANT • Valleilaan 87 • 3290 Diest • +32 (0)13 556 796 • e-mail info[at]overlant.be